Redovisningskonsult – Vad är en redovisningskonsult? - Revisor24

Redovisningskonsult

Biträder externa uppdragsgivare

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera från att biträda en större eller mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut och årsredovisning, sköta löner och betalningar samt hantera kontakter med myndigheter.

Det finns två medlemsorganisationer för redovisningskonsulter i Sverige, tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, (SRF) nu Srf konsulterna och FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Srf konsulterna har cirka 5 500 medlemmar varav drygt 3 500 är auktoriserade redovisningskonsulter.[1] FAR har cirka 6 700 medlemmar, varav cirka 3 400 är auktoriserade redovisningskonsulter.[2]

Penningtvättslagstiftning

Redovisningskonsulter omfattas av penningtvättslagstiftningen och ska vara anmälda till penningtvättsregistret[3] enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2009:62.[4] Redovisningskonsulterna ska rapportera till Finanspolisen ifall de misstänker penningtvätt eller att bolaget används för finansiering av terrorism. Länsstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Skåne utövar tillsyn över redovisningskonsulterna och ska se till att de har rutiner för rapportering till Finanspolisen, utbildning av sin personal och skydd av egen personal m.m.[5]

Källa wikipedia

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en redovisningskonsult eller önskar rådgivning.

Om yrket redovisningskonsult