Deklaration – Vad är deklaration? - Revisor24

Deklaration

Deklaration

Deklaration ska årligen lämnas in till Skatteverket senast första helgfria vardagen i maj såvida det inte är en fredag, då blir sista inlämningsdagen första helgfria vardag efter den fredagen.

Du kan deklarera i pappersform, via telefon, sms eller Skatteverkets hemsida eller app. Din deklaration ska innehålla dina sammanlagda uppgifter som ligger till grund för vilken skatt som ska betalas.

Ändra uppgifter

Ändringar i deklarationen kan direkt göras på deklarationsblanketten eller via E-tjänsten. Vid ändringar kan inte sms användas för att lämna in deklarationen.

Återbäring på skatten

Deklarationen visar om ut-eller inbetalning ska ske. De som lämnat in digital godkänd deklaration i mars samt uppgett kontonummer kan få tillbaka på skatten tidigast i april och senast september. Datum varierar.

Betala kvarskatt

Datum för inbetalning av kvarskatt varierar från år till år men om slutskattebeskedet kommer i augusti ska inbetalning ske senast i mitten av november. Kommer beskedet i september sker inbetalning i december.

Vad sker om inte deklarationen lämnas in?

Deklarationen ska lämnas in enligt gällande senast datum. Om så inte sker utgår först en förseningsavgift på 1250 kr (år 2017). Om inte deklarationen är inlämnad inom tre månader uppkommer samma summa att betala. Efter fem månader uppkommer samma avgift ytterligare en gång. Efter det sker en skönbeskattning som utförs av Skatteverket som avgör hur stor skatt som ska betalas på en uppskattad inkomst. Det kan också tillkomma skattetillägg.

Skillnader mellan inkomstdeklaration, självdeklaration och deklaration

Deklaration, inkomstdeklaration och självdeklaration har samma betydelse.

Till skatteverket kan olika deklarationer lämnas in t ex inkomstdeklaration som gäller privatpersoner och skattedeklaration för företag.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att få hjälp med Deklarationen eller önskar rådgivning.

E-deklarera företag

E-deklarera företag from Skatteverket on Vimeo.

Wikipedia information om Deklaration

Deklaration Deklaration kan syfta på:Deklaration – ett offentligt meddelande av påbud, föreskrifter eller underrättelser, se kungörelse Deklaration (politik) – en vanlig benämning på mellanstatliga, bindande överenskommelser Självdeklaration – uppgifter som en skattskyldig fysisk eller juridisk person lämnar till skattemyndigheten Skattedeklaration – en månatlig deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare lämnar till Skatteverket Fastighetsdeklaration – uppgifter om fastighetens värde från ägaren Deklaration (poker) – en pokerterm Deklaration (programmering) – specifikation av namn och typ av data för en variabel, funktion eller annan identifierare, se även deklarativ programmering

Synonymer till deklaration

  • förklaring, uttalande, tillkännagivande, förklarande, kungörelse
    inkomstuppgift, självdeklaration, skattedeklaration; varudeklaration; tulldeklaration