Bolagsbildning Starta bolag: Hitta företagsrådgivare - Revisor24

Bolagsbildning Starta bolag Hitta företagsrådgivare

Bilda bolag

Revisor24 erbjuder professionell rådgivning och hjälp vid bildande av olika bolagsformer. Vi hjälper till vid registrering av ditt företag och hanterar kommunikationen med Bolagsverket. Revisor24 erbjuder också att registrera ett lagerbolag omgående om du snabbt vill starta upp din verksamhet.

Du får råd och hjälp med att välja den bolagsform som passar bäst och hur du kan driva den form du väljer. Revisor24 vägleder dig genom företagandet.

Lagerbolag

Färdiga aktiebolag med organisationsnummer sk lagerbolag kan du erhålla omgående. Revisor24 stiftar varje bolag som ej bedrivit någon verksamhet med 50.000 kr. Bolagspärm med alla viktiga grunddokument upprättas när du blivit ägare till bolaget.

Kontakta oss för pris och rådgivning

Aktiebok och Aktiebrev

Revisor24 upprättar aktiebok och aktiebrev.

Kontakta oss för pris och rådgivning

Handelsbolag och Kommanditbolag

Revisor24 erbjuder hjälp starta handelsbolag och kommanditbolag.

Kontakta oss för pris och rådgivning

Nyregistrering

Vid nyregistrering av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening erbjuder Revisor24 hjälp. Vi sköter kontakten med Bolagsverket och upprättar alla handlingar gällande registrering. Bolaget får ej ha verksamhet under tiden handläggning av nyregistreringen pågår.

Kontakta oss för pris och rådgivning

Övrigt Bolag

Revisor24 tillhandahåller allt som rör företagande och bolag.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av Bolagsbildning / Starta bolag.

Så startar du eget företag

Wikipedia information om Bolag

Bolag Inom juridiken är ett bolag ett samarbete som regleras av avtal mellan fysiska och/eller juridiska personer för ett gemensamt ändamål (ofta ekonomisk vinning). Det är inte nödvändigt att driva ett bolag i någon särskild juridisk form, och den grundläggande typen av bolag är ett enkelt bolag. Ett exempel på detta är ett tipsbolag på arbetsplatsen. I dagligt tal är bolag det samma som företag. Företagsbegreppet inkluderar dock även ekonomiska föreningar och enskilda firmor.

Synonymer till bolag

  • firma, företag, rörelse, handelshus, etablissemang, ekonomisk sammanslutning; aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, enskild firma, kompani, konsortium