Fakturering – Vad är fakturering? - Revisor24

Fakturering

Faktura

En faktura kan vara elektronisk eller i pappersform som företaget  skickar till juridisk person eller privatperson för att ta betalt för en tjänst eller vara.

Innehåll

Fakturadokumentet måste innehålla vissa specifika saker som:
-Fakturadatum
-Kunduppgifter
-Beskrivning av vilken tjänst eller vara betalningen gäller.
-Beloppet som kunden ska betala

Företagets VAT- nummer (momsregistreringsnummer) ska finnas med på fakturan. VAT- numret är upplagt enligt SE+organisationsnummer utan bindestreck+01.  (SE är förkortning av Sverige.)

Kontantfaktura

En kontantfaktura är ett kassakvitto eller skrivet kvitto som kunden erbjuds vid kontantköp. Kunden kan välja att behålla kvittot men du måste spara till din redovisning i bokföringen. Du kan skapa kontantfakturor istället för använda kvittoblock vid swishbetalning.

Läs mer om vad en faktura ska innehålla.

Skicka fakturor till kunder

Det finns olika format att skicka fakturor till dina kunder. Du kan välja skicka i pappersform, via e-post eller  som e-faktura. Kunden kan numera också välja vilken form som passar bäst.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill få hjälp med fakturering.

Kom igång med Fortnox Fakturering-1-Introduktion

Wikipedia information om Faktura

Faktura En faktura eller räkning är ett bokföringsverifikat, momsredovisningsunderlag och ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären). Den fordran för vilken fordringsägaren kräver betalt kan kallas fakturafordran. Den legala definitionen av en faktura och dess behandling utgörs av moms-lagen, sedan EU-inträdet av regleras i praktiken av momsdirektivet (Direktiv (Europeiska unionen) avseende moms 2006/112/EG) primärt artikel 226 (och 226b som i princip avser kassakvitton), då medlemskapet medför obligatorisk följsamhet med direktiven. Den huvudsakliga regleringen av innehållet i en faktura grundar sig i kraven för momsredovisning och momsens beräknande. De flesta företag har i dag någon form av datasystem för att hantera flödet av fakturor. Dessa delas in i dels faktureringssystem eller butikssystem med kundreskontra för att sköta utfaktureringen, dels i leverantörsreskontra som håller ordning på inkommande fakturor. Ofta är de också kopplade till bokföringssystemet. Om ett tillgodohavande uppstår för gäldenären, exempelvis efter en reklamation eller retur av varor, utfärdar borgenären på motsvarande sätt en kreditnota. En kreditnota är i princip detsamma som en faktura med negativt belopp.

Synonymer till faktura

  • räkning, nota, specifikation, bong, kvitto