Branschorganisationen Far - Revisor24

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och

FAR är en svensk branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister verksamma på redovisnings- eller revisionsbyråer.

Det här är FAR

FAR utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

Ordinarie medlemmar i organisationen, ca 5300, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter. Sedan mitten av 2018 finns ytterligare två medlemskategorier, bas samt student.[1]

Historia

Föreningen Auktoriserade Revisorer, grundad 1923

FAR grundades 1923 som Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) i Handelshögskolan i Stockholms dåvarande lokaler i Brunkebergs hotell på Brunkebergstorg 2 i Stockholm, av Lars Ture Bohlin, Oskar Sillén och Seth Svensson. Lars Thure Bohlin och Seth Svensson var båda med i den första kull studenter som utexaminerades från Handelshögskolan i Stockholm, år 1911. Oskar Sillén var professor i handel och bankväsen vid Handelshögskolan 1915-1933 och utsågs 1933 till Sveriges första professor i företagsekonomi, en tjänst han kom att ha i tjugo år till 1952. Alla tre verkade som auktoriserade revisorer och såg ett behov av en branschorganisation.

Samgående med Svenska revisorsamfundet

FAR gick 2006 samman med Svenska revisorsamfundet (SRS) och bildade FAR SRS. Historiskt har FAR dominerats av revisionsfirmorna som ingår i Big Four men har även haft många medlemmar från mindre byråer. SRS hade organiserat främst godkända revisorer och auktoriserade revisorer som arbetade med mindre företag.

FAR SRS ändrade namn till Far den 6 april 2010. Den 1 mars 2012 återgick man till att skriva FAR med versaler.

Verksamhet

FAR verkar för att skapa intresse och förståelse för revision- och rådgivningsbranschen, samt utveckla normer och vara ett stöd för medlemmarnas yrkesutövning och affärsverksamhet.

FAR ger ut tidskrifterna Balans och Resultat, erbjuder en digital rättsdatabas för branschen på FAR Online och bedriver förlags- och utbildningsverksamhet genom FAR AB.

Källa wikipedia

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en FAR ansluten revisor eller söker en utbildning.