Revision, Redovisning, Skatt & Rådgivning - Revisor24

En revisor ger tid och trygghet

En revisor har till uppgift att oberoende granska ett företags redovisning, finansiella rapporter och hur vd ihop med styrelse sköter bolaget. Revisorn upprättar en revisionsberättelse där hen intygar att bolagets bokföring, årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning sköts enligt de lagkrav som finns.

En revisor ger tid och trygghet
Löpande bokföring

Löpande bokföring

Löpande bokföring är ett centralt begrepp inom redovisning som innebär att affärshändelser ska registreras löpande.

Lönehantering

Lönehantering

Lönehantering rör alla aspekter av lön och utbetalningar. Det är viktigt att arbetsgivaren har en pålitlig process för lönehantering.

Fakturering

Fakturering

Fakturering är att skicka ut ett dokument, antingen fysiskt eller elektroniskt, med betalningskrav för varor eller tjänster till en kund.

Bokslut & årsredovisning

Bokslut & årsredovisning

Vad är ett bokslut? Hur gör man årsredovisning? Ska jag välja K2 eller K3? Lär dig om bokslut, skatteberäkning, noter och fastställelseintyg.

Välkommen till Revisor24

Välkommen till Revisor24

Vi på Revisor24 erbjuder tjänster inom redovisning & revision. För oss är hög kompetens, stort engagemang och tillgänglighet en självklarhet.

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Skatteregler är ofta krångliga. Hur tänker du kring skattefrågor i ditt företag? Ta hjälp av en skatterådgivare som hjälper dig betala rätt skatt.

Deklaration

Deklaration

Deklaration är en årlig handling på hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Läs mer om deklaration här!

Bolagsbildning Starta bolag Hitta företagsrådgivare

Bolagsbildning

Bolagsbildning. Vid bildning av företag hjälper vi till med att upprätta handlingarna till bolagsverket och skattemyndigheterna.

Likvidation av aktiebolag

Likvidation

Likvidation innebär att bolaget upplöses genom att tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder.

Ekonomisk konsultation

Ekonomisk konsultation

Ekonomisk konsultation. Fastna inte i siffror och svårtolkade regler, ta kontakt med oss i stället och få bästa rådgivning.

Wikipedia information om Revisor

Revisor En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisorssed.