Juridikkurser inom redovisningsområdet - Revisor24

Juridikkurser

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill gå en juridikkurs eller önskar rådgivning.

Xpectum – Juridik på distans

Synonymer till juridik

rättsvetenskap, jurisprudens; lagfarenhet, lagkunskap, rättskännedom

Wikipedia information om Juridik

Juridik Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som har avlagt en juristexamen kallas jurist. Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap. Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer, vilket inte är att förväxla med sociala normer.