Branschanpassade utbildningar - Revisor24

Onlinekurser Distansutbildning inom redovisningsekonomi | Revisor24

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill gå en Branschanpassad utbildning.

Wikipedia information om Bransch

Bransch Bransch (av franskans branche, "gren") betecknar ett visst verksamhetsområde, gren eller fack av affärs-, näringslivs- eller yrkesverksamhet.En formell branschindelning används bland annat inom ekonomisk statistik och aktiehandel. I Sveriges ekonomiska statistik används Svensk Näringsgrensindelning (SNI), som bygger på EU:s NACE. En branschindelning som används i börslistor är Global Industry Classification Standard (GICS).

Wikipedia information om Kurs_(utbildning)

Kurs (utbildning) Uppslagsorden ”fortbildning” och ”vidareutbildning” leder hit. Se även studiedag.En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. En samling kurser som motsvarar ett läsår kallas för årskurs. En samling kurser som leder till en examen är ett utbildningsprogram. Kurser finns på olika nivåer inom utbildningsväsendet. Det kursbegrepp som används inom universitetsväsendet kallas universitetskurs.

Synonymer till bransch

  • affärsgren, yrkesgren, fack, verksamhetsområde, genre, gebit, gren, specialitet, industrigren, näringsgren, område, verksamhetsfält