Vad innebär Lönehantering?- Revisor24

Lönehantering

Lönehantering

Det finns hjälpmedel för arbetsgivare att tillgå för att skapa en utförlig och hållbar hantering av lön och utgifter. Det finns verktyg för att hitta rätt i rutiner, analyser, arbetsmetoder och olika typer kontroller som behöver göras.

Övningar

SALK är ett verktyg för kvalitetssäkra och effektivisera lönehantering. Du kan lära dig genom e-kurser, teori i samspel med övningar för att du ska förstå och få hjälp på bästa sätt.

Lönehantering innehåll

Lönehantering som omfattar all personal är viktig för alla arbetsgivare. Det innehåller många delar som löneutbetalningar, ersättningar avdrag, semesterlagen mm. Olika verktyg kan användas och det kan var värt att kontakta en konsult med kunskap om lönehantering.

Hämta information

Löneadministration hör ihop med hur hantering av lönen sker och oavsett storlek på företaget så är det väldigt viktigt. En lönekonsult kan anlitas för att få all den kunskap som behövs.

Lönehandbok

Viktigt att hålla sig uppdaterad om de lagar och regler som gäller. Det finns löne- och personalhandbok där lönehantering och företagspolicy på enkelt sätt förklaras.

Arbetsgivarens skyldighet

Ett företags största utgift är de anställdas löner och det är viktigt att känna till vilka skyldigheter en arbetsgivare har samt vilka lagar och regler som gäller.

Riktlinjer och tips 

För att minska på administrativ tid så informera de anställda om hur lönesystemet fungerar och vikten av rapportering av tid mm. Tänk på att ge så mycket information det går redan vid anställningstillfället. Installera ett bra program för lönehantering och tillsammans med tydliga riktlinjer blir det lättare ha kontroll på regelverken. Tänk på att inte överlåta kunskap om lönehantering bara till den ansvarige för lönehantering. Du måste vara insatt för att snabbt kunna ta över vid en akut situation. Det är viktigt att du vet vilka lagar och regler som gäller vid ex sjukdom, semester, tjänstledighet, kostnader gällande anställda samt bestämmelser i kollektivavtal.

När du skaffat kunskap om smidiga lösningar för lönehantering kommer tid att frigöras till andra viktiga saker för företagets bästa.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill få hjälp med lönehantering eller önskar rådgivning.

Outsourcing av lönehanteringen med Kontek

Wikipedia information om Lön

Lön Lön är ersättning som betalas till en person i arbetsförhållande för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Lön utbetalas i regel i pengar. Om lönen ej är i pengar betalas den in natura, det vill säga med olika former av varor eller tjänster. Lönekostnaden är lönebetalarens (arbetsgivarens) totala kostnader knutna till utbetalandet av en lön: själva lönen, men också sociala avgifter, skatter och liknande.

Synonymer till lön

  • betalning för arbete, betalning, avlöning, löning, arbetsförtjänst, förtjänst, inkomst, ersättning, arvode, honorar, vederlag, gage, lega, sold, pröjs; belöning, pris, uppmuntran, erkänsla