Fakturera utan företag som privatperson - Revisor24

Fakturera utan företag som privatperson - Revisor24

Att Fakturera utan företag som egenanställd

Har du en affärsidé du vill förverkliga på ett snabbt och enkelt sätt? Då är egenanställning något för dig som privatperson. Egenanställning är ett mellanting mellan att vara egen företagare och anställd. Man kan säga att man får det bästa från två världar: både egen företagare och anställd.

När du skriver uppdragsavtal med ett Egenanställningsföretag blir du anställd som uppdragstagare.  Det innebär att Egenanställningsföretaget har det juridiska ansvaret eftersom det är dom som har F-skattsedeln. Det är också dom som har ansvaret för att skatter och avgifter betalas in.

Du sätter själv dina priser

Däremot arbetar du som egen företagare i den bemärkelsen att du själv får skaffa dina uppdrag och du får själv sätta dina priser. Du marknadsför dig också själv med ditt eget ”firmanamn”, dina egna visitkort, din egen hemsida. Det är du själv som bestämmer hur mycket du vill göra och vad du vill göra för att marknadsföra dig.

Egenanställning passar för de flesta verksamheter så länge som det handlar om fakturering.

Du arbetar hur mycket eller hur lite du vill

Genom Egenanställning kan du arbeta heltid eller deltid. Egenanställningsföretag har inga synpunkter på hur mycket eller hur lite du arbetar. Inga fasta avgifter förekommer. Gör du ingenting kostar det heller ingenting.

Egenanställningsföretag | Skatteverket

Egenanställningsföretag

Här finns information om vad du som har ett egenanställningsföretag och är arbetsgivare för egenanställda bör tänka på.

Ett egenanställningsföretag har F-skatt och fakturerar sina tillfälligt anställdas olika uppdragsgivare, som regel mot viss provision. Företaget ansvarar för viss administration och bokföring, redovisar moms, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och betalar sedan ut ett nettobelopp som lön till den anställde. Det vanliga är att den anställde, som har A-skatt och kallas egenanställd, själv skaffar uppdragen och att någon fast lön inte betalas ut.

Först avtal med egenanställningsföretaget

En person som vill anlita ditt egenanställningsföretag måste först ansluta sig till ditt företag och komma överens om för vilka uppdrag ditt företag ska vara avtalspart och sedan fakturera. Därefter kan den egenanställde avtala om ersättningen för ett arbete hos en tilltänkt uppdragsgivare. Det är viktigt att uppdragsgivarna vet att det är ditt företag som juridiskt är deras uppdragstagare och som kommer att fakturera med F-skatt.

En person kan alltså inte först personligen avtala om ersättningen för ett uppdrag och sedan i efterhand be egenanställningsföretaget att skicka en faktura till uppdragsgivaren. Då kommer fakturan från fel avsändare, eftersom egenanställningsföretaget inte ingått något avtal med uppdragsgivaren om arbete eller ersättning, och det är då fortfarande personens A-skatt som gäller.

Det är även viktigt för frågan om vem som ska redovisa moms, att det redan från början finns ett avtal mellan den egenanställde och egenanställningsföretaget. Om det finns ett anställningsavtal eller liknande rättsligt förhållande, är den egenanställde inte en i momssammanhang beskattningsbar person. Ditt egenanställningsföretag är däremot en beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet och ska vara registrerat för moms.

Inga anställningsinkomster

Ditt företag kan inte fakturera en egenanställds arbetsgivare för arbete som den egenanställde utför i en annan anställning. Ditt företag kan bara fakturera andra former av uppdrag som den egenanställde får – efter att först ha avtalat med ditt företag – till exempel som frilansare eller som tillfällig uppdragstagare.

Redovisning av löner och moms

Ditt företag har samma skyldighet att redovisa arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag för egenanställda som för andra anställda.

Skatteavdrag på lön som betalas ut regelbundet görs normalt enligt tabell, och vid oregelbundna löneutbetalningar görs avdrag med 30 procent av lönen. Om ett avdrag är för lågt eller för högt med tanke på den anställdes beräknade årsinkomst kan den anställde begära jämkning av skatteavdraget hos Skatteverket.

Ditt företag är även ansvarigt för att utfärda och bevara fakturor i enlighet med momslagen, redovisa utgående moms på de uppdrag som dina egenanställda utför och vid eventuell EU-handel lämna en periodisk sammanställning.

Ditt företag har i normalfallet rätt att göra avdrag för ingående moms på inköp i verksamheten. Om den egenanställde själv gör ett inköp krävs det för företagets avdragsrätt att inköpet kan behandlas som ett utlägg för ditt företags räkning. Inköpta varor eller tjänster som i sin helhet förbrukas vid ett enskilt uppdrag kan anses som ett utlägg för företagets räkning. Ingående moms för vissa inköp kan aldrig dras av eftersom det finns avdragsförbud, till exempel inköp av personbilar och inköp till stadigvarande bostad.

Reseersättning och traktamente

Om en egenanställd utför arbetet hos sin tillfälliga uppdragsgivare, till exempel vid uppdragsgivarens kontor eller verkstad, har den egenanställde normalt sitt tjänsteställe där. Ditt företag kan då inte betala ut ”skattefri” reseersättning eller traktamente för dessa resor. Det vill säga, ditt företag kan inte betala ut reseersättning eller traktamente utan att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Däremot kan den egenanställde vid en sådan tillfällig anställning ha rätt att göra avdrag i sin deklaration för resorna. Vid övernattning på arbetsorten kan den egenanställde även göra avdrag för logi och ökade levnadskostnader. Ditt företag har inte rätt till avdrag för ingående moms på sådana inköp av resor som avser den egenanställdes privata resor.

Om en egenanställd i ett uppdrag behöver göra resor till andra platser än sitt tjänsteställe kan ditt företag ersätta den anställdes utlägg för till exempel tågresor, betala ut reseersättning för egen bil, och – om den anställde behöver övernatta på en sådan tjänsteresa – även traktamente och ersättning för logi. Den ingående momsen på dessa kostnader är avdragsgill för ditt företag om den egenanställde får ersättning för utlägget och uppdraget är momspliktigt.

Egenanställningsföretag | Skatteverket

Kan jag fakturera själv?

Det är Egenanställningsföretaget som fakturerar eftersom det är deras F-skattsedel som ska användas. Som egenanställd behöver man därför inte någon F-skattsedel.

Är Egenanställningsföretaget ett bemanningsföretag?

Som egenanställd arbetar du helt självständigt på samma sätt som en egenföretagare, Du marknadsför dig, skaffar dina uppdrag och sätter dina priser själv. Hos Egenanställningsföretaget råder du själv över din tid. Egenanställningsföretaget är inte något bemanningsföretag.

Måste jag bo och verka i Egenanställningsföretagets närhet?

Du kan bo var som helst i landet. Det spelar ingen roll. All kommunikation sker digitalt och över telefon.

Måste jag arbeta heltid?

Det är du själv som bestämmer hur mycket du vill eller kan arbeta som egenanställd. Du måste alltså inte arbeta heltid.

Kan jag anlita Egenanställningsföretag om jag är arbetslös?

För Egenanställningsföretag brukar det gå bra, men tyvärr säger a-kassorna ofta nej till detta. Tala därför alltid med din a-kassa först.

Vad får jag i lön?

När betalning har skett av din faktura, betalar Egenanställningsföretaget in skatter och sociala avgifter samt drar sin procentsats. Resterande är din lön som Egenanställningsföretaget sätter in på ditt konto.

Exempel på Egenanställningsföretag för att Fakturera utan företag:

Saknas ert Egenanställningsföretag i listan nedan kontakta oss så lägger vi till er.

Cool company

Fakturera utan företag – Börja frilansa med Cool Company

Fakturera utan företag, börja frilansa idag. Var din egen, bli medlem hos Cool Company så hjälper vi dig med skatter, försäkring, pension och sparande.


Bolagskraft

Egen verksamhet & juridisk rådgivning | Bolagskraft – hyr din …

Starta eget smidigt och lätt med oss på BolagsKraft. Hos oss kan du hyra din arbetsgivare och få hjälp med administrativa uppgifter såsom fakturering, juridisk …


Frilans Finans

Frilans Finans: Fakturera utan eget företag som privatperson

Frilans Finans är en modern och effektiv ekonomisk lösning som möjliggör det att fakturera utan att ha eget företag. Frilans Finans är snabbt, tryggt och enkelt.


Cansolo

Cansolo | Fakturera utan företag som privatperson

För privatpersoner erbjuder Cansolo möjligheten att arbeta och fakturera som egenanställd soloföretagare utan företag. Slipp administrationen och fokusera på …

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill få hjälp med att Fakturera utan företag.

Fakturera utan företag
  • egenanställningsföretag

  Kinta Ekonomi

  • egenanställningsföretag

  Payout AB

  • egenanställningsföretag

  Nordic Staffing Ltd

  • egenanställningsföretag

  Paidin Finans AB

  • egenanställningsföretag

  Fakturab AB

Frilans Finans - Fakturera utan eget företag

Wikipedia information om Egenanställning

Egenanställning Egenanställning är en sysselsättningsform som kan sägas ligga mitt emellan att vara anställd, och att vara egenföretagare. Egenanställningar är bland annat vanliga inom den framväxande gigekonomin.

Synonymer till frilans

 • fri yrkesutövare, kulturarbetare utan fast anställning, frilansmedarbetare, frilansare, free-lance, löshäst