Lönekurser, boosta lönekompetensen | Revisor24

Lönekurser, boosta lönekompetensen

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du vill gå en Lönekurs.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Revisor förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Utbildningen Lönehantering

Synonymer till kurs

  • undervisning, lärokurs, studiekurs, studieväg, linje, utbildning

Wikipedia information om Lön

Lön Lön är ersättning som betalas till en person i arbetsförhållande för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Lön utbetalas i regel i pengar. Om lönen ej är i pengar betalas den in natura, det vill säga med olika former av varor eller tjänster. Lönekostnaden är lönebetalarens (arbetsgivarens) totala kostnader knutna till utbetalandet av en lön: själva lönen, men också sociala avgifter, skatter och liknande.