Lönekurser, boosta lönekompetensen - Revisor24

Lönekurser, boosta lönekompetensen

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du vill gå en Lönekurs.

Utbildningen Lönehantering

Synonymer till kurs

  • undervisning, lärokurs, studiekurs, studieväg, linje, utbildning

Wikipedia information om Lön

Lön Lön är ersättning som betalas till en person i arbetsförhållande för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Lön utbetalas i regel i pengar. Om lönen ej är i pengar betalas den in natura, det vill säga med olika former av varor eller tjänster. Lönekostnaden är lönebetalarens (arbetsgivarens) totala kostnader knutna till utbetalandet av en lön: själva lönen, men också sociala avgifter, skatter och liknande.