Likvidation av AB? | Vi köper ditt AB & Likviderar snabbavveckling - Revisor24

Likvidation av aktiebolag

Likvidation 

Att avveckla ett aktiebolag kan göras på olika sätt. En process kan ta ca 7-9 månader och en likvidator måste godkännas av Bolagsverket. Tillgångar i bolaget kan inte tas ut förrän likvidationen är avslutad. Ett alternativ för snabbare avveckling och omedelbar utbetalning av de kvarvarande tillgångarna, är att Revisor24 köper ditt bolag och lägger ned det. Det som händer är att du snabbt kan gå vidare medan vi sköter skattedeklarationer och årsredovisning fram till bolaget är helt avvecklat. Revisor24 erbjuder kostnadsfri offert inom några timmar om du väljer att beställa snabbavveckling av oss. Ladda upp en aktuell balans- och resultatrapport och fyll i dina uppgifter i vårt formulär så erhåller du en offert. Så snart du accepterat och godkänt offerten så får du ett avtal för köp av ditt bolag. Du skickar de handlingar som krävs som tex kontoutdrag och bokföring.

Innan avvecklingen påbörjas så ska alla dokument vara påskrivna och kommit oss tillhanda. Då betalas köpeskillingen ut och styrelsen byts ut och allt sköts nu av Revisor24. Vi finns tillgängliga under processen om du har frågor du vill ha svar på.

Likvidation aktiebolag

När ett bolag avvecklas en sk likvidation så upplöses bolaget då tillgångar räknas om till pengar som används till att betala skulder mm. Ett eventuellt överskott får aktieägarna dela på.

Frivillig likvidation – tvångslikvidation

Det finns frivillig likvidation som bolaget själv beslutat om. Bolagsverket kan genom lagstiftning och vissa bestämmelser besluta att tvångslikvidation av ett bolag ska ske.

I särskilda fall måste ett bolag enligt aktiebolagslagen gå i tvångslikvidation. Exempelvis om bolagets kapital understiger krav som är stadgade i lag eller när det saknas behörig styrelse eller revisor. Bolaget kan också ha underlåtit att till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut lämna in årsredovisning.

Bolagsstämmans beslut

När bolagsstämman beslutat om likvidation ska det anmälas till Bolagsverket och om inget annat uppges så gäller beslutet omedelbart. Bolagsverket utser en likvidator om inte Bolaget lämnat förslag på lämplig likvidator som Bolagsverket kan godkänna.

När handlingar granskats och likvidator är utsedd så registreras likvidationen. Bolagets företrädare blir styrelsen och VD tills likvidatorer registrerats.Sen ersätts de av en eller flera likvidatorer vars uppgift blir att avveckla och upplösa bolaget.

Bolagsverket eller tingsrätten beslutar om ett bolag ska tvångslikvideras.

Företagsnamn

Vanligtvis upphör rätten till företagsnamnet vid upplösningen av bolaget. Det finns dock möjlighet att behålla det till ett annat genom ett “särskilt företagsnamn” ( ett extra namn för någon del av verksamheten). Finns också möjlighet att skydda företagets namn som varumärke.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att likvidera avveckla aktiebolag.

Lista alla avvecklingsföretag
  • Bolagsspecialisten köp eller avveckla ditt aktiebolag

  Bolagsspecialisten Stockholm AB

  • Avveckla aktiebolag

  Bp Bolagspartner AB

  • Avveckla aktiebolag

  Citadellet Likvidationer AB

  • Ledande inom bolagsfrågor lagerbolag

  Svenska Standardbolag AB

Snabbavveckla ditt aktiebolag hos Bolagspartner- Likvidation

Wikipedia information om Likvidation

Likvidation Likvidation, är ett förfarande som kan upplösa aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

Synonymer till likvidation

 • avveckling av affärsrörelse, avveckling, nedläggning
  betalning, erläggande av likvid, utbetalning