Skatterådgivning - Erfarna skatterådgivare som kan skatt - Revisor24

Skatterådgivning

Skattekonsultation med rådgivning

Revisor24 erbjuder professionell skatterådgivning till alla företag oavsett storlek. Genom god kunskap och erfarenhet av kontakter med domstolar och olika myndigheter tar vi oss på betryggande sätt an ditt skatteärende oavsett storleken på ditt företag. Transaktioner och omstruktureringar bör gå rätt till för att undvika en skatterevision. Här erbjuder Revisor24 förebyggande rådgivning.

För att hitta lösningar kan kontakt föras direkt med företaget eller dess revisor, skatte- eller redovisningskonsult.

Revisor24 kan med professionella skatterådgivare spara betydande summor pengar åt ditt företag.

Revisor24 erbjuder skattekonsultation och rådgivning:

-Skatterättsliga processer/rättsutredning ingår

-Biträdande vid en skatterevision

-Kommunikation med Skatteverket

-Rådgivning eller ombud vid överklagande/omprövning

-Rådgivning och information om skattemässiga konsekvenser vid minskning

av aktiekapital

-Verksamhet och överföringar mellan företagsformer av olika slag

-Granskning av Skatterättsnämndens förhandsbesked

Fåmansföretag

För fåmansföretag gäller omfattande speciella regler för skatt som är viktiga att veta om. De är många, krångliga och ändras oavbrutet.

Revisor24 hjälper dig att hitta den bästa skattelösningen för ditt företag gällande:

-Ägarstrukturen ska förändras

-Omstrukturering eller företaget ska säljas

-Generationsskifte

 

Förfrågan om konsultation/skatterådgivning

Fyll i dina och företagets uppgifter samt beskriv ditt ärende.

Vi återkommer när vi behandlat ärendet.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av konsultation / skatterådgivning.

Därför utses KPMG till Sveriges bästa skatterådgivare

Synonymer till skatt

  • uppbörd, pålaga, accis, avgift, tribut, onus, gärd, utskyld, beskattning, börda