Ekonomisk konsultation och rådgivning - Revisor24

Ekonomisk konsultation

Vi erbjuder ekonomisk konsultation

Revisor24 erbjuder dig och ditt företag ekonomisk rådgivning. Vi har konsulter som med stor erfarenhet från olika bolagsformer och företag kan allt med regler och siffror som kan vara svåra att tolka och hantera. 

Revisor24 tillhör ett nätverk med många olika specialiserade konsulter med kunskap oavsett vilken bransch det gäller. Här finns spetskunskap exempelvis i juridik när det behövs.

Du kan känna en trygghet i att få svar på de frågor ditt företag har gällande ekonomi.

Affärside’ – Avveckling

Revisor24 erbjuder en kontaktperson som finns med från affärsidé till etablering av företaget samt fortlöpande coaching i företagets verksamhet. Du får rådgivning i allt som företagsnamn, affärsplan, finansiering och skatteregler som gäller för den bolagsform du väljer.

Vi hjälper dig med att registrera företaget, driva verksamheten, avveckla genom försäljning, konkurs, överlåtelse, fusion eller likvidation. Vi upprättar kontrollbalansräkningar och erbjuder delgivningsbar person som är styrelseledamot som inte finns inom EU/EES.

Förstå skatter och avgifter 

Revisor24 ger dig möjlighet att från början hamna rätt när det blir dags att inkomstdeklarera. Skatteverkets frågor gällande t ex avdrag kan vara svåra att förstå men vi förklarar och hjälper till med svar som motiverar att du kan få avdrag godkända.

K10 eller K12–blanketten

Skatteverkets K10 blankett ska lämnas in som en bilaga till den privata inkomstdeklarationen. Blanketten används för gränsbeloppet som är det högsta belopp som kan tas ut i utdelning eller som kapitalvinst i inkomstslaget kapital. Vi erbjuder hjälp hur det ska beskattas på bästa sätt för företaget.

Skatteverkets K12 blankett kommer du behöva använda för ditt onoterade företag. Du kan behöva lämna in uppgifter om utdelning/vinst på kapital på okvalificerade andelar.

Protokollförare bolagsstämma

Enligt lag måste alla styrelser hålla bolagsstämmor och upprätta bolagsstämmoprotokoll. Finns årsstämmor, extra bolagsstämmor och kontrollstämmor som gäller kontrollbalansräkningar. Revisor24 deltar på stämmorna så som lagen säger och upprättar ett giltigt och undertecknat protokoll med korrekt information om företaget.

Protokollförare styrelsemöte

Revisor24 kan anlitas att skriva protokoll vid styrelsemöten. Vi följer de regler som gäller och ger den information om beslut och avvikelser som fattats och protokollet undertecknas av protokollförare samt ser till att justering sker av ordförande och ledamot om så krävs.

Privatekonomisk konsultation

Revisor24 erbjuder dig som privatperson personlig rådgivning i ekonomiska frågor. Det kan gälla skatter,inkomstdeklaration och funderingar kring pensionsprognosen.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av Ekonomisk konsultation och rådgivning.

Synonymer till konsultation

  • rådfrågning, överläggning, rådplägning, samråd, samtal, expertrådgivning, mottagning, rådgörande

Wikipedia information om Ekonomi

Ekonomi Ekonomi (från klassisk grekiska oikos, "hus" och nomos, "lag") är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Ekonomer menar ibland att man måste lära oss att hushålla med de resurser, de tillgångar som finns. Eftersom vi lever på Jorden en planet med begränsade naturresurser. Det svenska ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst företagsekonomi, ekonomisk historia och nationalekonomi.