Har du hamnat på obestånd? - Revisor24

Har du hamnat på obestånd

Obestånd

Ditt företag är troligen på obestånd om företaget inte kan betala sina skulder i tid och betalningsproblemen inte är tillfälliga utan är bestående.

Det är det inte alltid lätt att avgöra om eller när ett företag är på obestånd. Gränsen för vad som kan betraktas som “tillfälliga” betalningsproblem är inte helt klar, men utgå från att det rör sig om kort tid.

Ett företag, där Kronofogden försökt att få betalt och där utmätningsbara tillgångar saknas, betraktas automatiskt att vara på obestånd.

Ett företag behöver inte vara på obestånd om det finns tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar för att betala skulderna. Olika tillgångar som snabbt kan säljas kan t.ex. vara bilar, inventarier, maskiner, varulager m.m.

När du anser eller misstänker att företaget är på obestånd kan eller bör du meddela dina fordringsägare att betalningarna ställs in. Det kan nämligen vara riskfyllt för dig som driver företaget att fortsätta verksamheten och dra på företaget mera, nya skulder och du kan drabbas av ett personligt betalningsansvar.

Vi hjälper dig att reda ut om företaget är på obestånd. Vårt uppdrag blir att undersöka vilka möjligheter det finns att driva verksamheten vidare i en eller annan form och genomföra detta tillsammans med dig.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du hamnat i Obestånd eller önskar rådgivning.

Vad är skuldsanering?

Synonymer till obestånd

  • dålig ekonomi, ekonomiska svårigheter, insolvens, misär, konkis, konkurs, på kneken

Wikipedia information om Skuldsanering

Skuldsanering Skuldsanering innebär att en skuldsatt person befrias, helt eller delvis, från skyldigheten att betala sina skulder. I Sverige kan fysiska personer få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. För företag och andra juridiska personer gäller andra regler, exempelvis ackord. Även konkurs tillämpas oftare för juridiska personer i syfte att få tillbaka fordringar; privatpersoner behåller sina skulder om de går i personlig konkurs.