Har du hamnat på obestånd? - Revisor24

Har du hamnat på obestånd

Har du ekonomiska svårigheter?

Många kan känna oro då ens företag som kanske landat i en situation där man hamnar på obestånd och därav så har vi tagit fram ett styrinstrument som följer nedanstående fyrapunktsprogram varest vi inför en eventuell konkurs kan friskriva den nuvarande styrelsen från allt ansvar.

  1. En tidsplanering görs vilket syftar till att kalkylera den eventuellt återstående tiden för bolagets överlevnad.
  2. Därtill så sker en sammanställning på bolagets skulder och tillgångar varpå bolagets ställning åskådliggörs och beslutas.
  3. Överenskommelse sker rörande ersättningskravens storlek, och det är sammanställningen i punkt två som avgör för vem som skall hållas till ansvar beträffande bestridandet av kostnaden för överlåtelsen.
  4. Revisor24 tillsätter sedan en ny administration varpå den sittande styrelsen bli entledigad från allt ansvar.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du hamnat i Obestånd eller önskar rådgivning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Revisor förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Vad är skuldsanering?

Synonymer till obestånd

  • dålig ekonomi, ekonomiska svårigheter, insolvens, misär, konkis, konkurs, på kneken

Wikipedia information om Skuldsanering

Skuldsanering Skuldsanering innebär att en skuldsatt person befrias, helt eller delvis, från skyldigheten att betala sina skulder. I Sverige kan fysiska personer få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. För företag och andra juridiska personer gäller andra regler, exempelvis ackord. Även konkurs tillämpas oftare för juridiska personer i syfte att få tillbaka fordringar; privatpersoner behåller sina skulder om de går i personlig konkurs.