Bokslutskurser - gå en kurs i bokslut hos Revisor24 - Revisor24

Bokslutskurser - gå en kurs i bokslut hos Revisor24 | Revisor24

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill gå en Bokslutskurs.

Redovisning 2: Bokslut – Avstämning, eget kapital och periodisering

Wikipedia information om Bokslut

Bokslut Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning.

Synonymer till bokslut

  • resultaträkning, årsredovisning; summering, sammanfattning, översikt, epilog