Vad är LIA? Lärande i arbete (LIA) - Revisor24

Vad är LIA? Lärande i arbete (LIA) Revisor24

Learning by doing

LIA – Lärande I Arbete, en form av praktik som utgör en obligatorisk del av YH-utbildningar (Yrkeshögskolan). Yrkeshögskolan är en statlig utbildningsform som är utformad i nära samarbete med näringslivet. Studenterna arbetar ute på företag minst en fjärdedel av utbildningstiden.

De flesta program har förlagt LIA:n till två tioveckorsperioder. Målet med LIA/praktiken är att studenten ska få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Det är också viktigt att hon/han får en inblick i ”sin” bransch, ser hur arbetet bedrivs och kommer in i hur man tänker och talar på arbetsplatserna. För många studenter leder LIA- perioderna vidare till anställning efter avslutad utbildning.

Eftersom YH- utbildningarna är utformade i samarbete med företag inom respektive bransch, är LIA- perioderna en betydelsefull länk mellan näringsliv och skolan. Förhoppningen är att LIA:n är lika betydelsefull för företaget som för studenten och att våra engagerade studenter ska ha möjlighet att göra en verklig insats för företaget de praktiserar på.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du vill ha hjälp med din LIA-praktik.

Vad innebär LIA-praktik?

Wikipedia information om Lärande_i_arbete

Lärande i arbete Lärande i arbete (LIA) är en term som används inom Yrkeshögskolan. Det är den delen av utbildningen som är praktik och förlagd till en arbetsplats. Den ska normalt utgöra en fjärddel av den totala undervisningstiden.

Synonymer till utbildning

  • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper