Bokföringsnämnden - Vad är bokföringsnämnden? - Revisor24

Bokföringsnämnden - Vad är bokföringsnämnden?

Bokföringsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Finansdepartementet och har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.[1]

Innehåll

  • 1 Verksamhet
  • 2 Vägledande roll
  • 3 Organisation
  • 4 Källor
  • 5 Externa länkar

Verksamhet

Nämnden utarbetar allmänna råd inom sitt ansvarsområde.[2] Myndigheten ger ut vägledande publikationer om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.[3]

År 2007 var nettokostnaden för nämndens verksamhet cirka 8 miljoner kronor.[4]

Vägledande roll

Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige. I uppdraget ingår bl.a. att verka för enkla regler som är anpassade till användarnas behov. Förutom sina allmänna råd om bokföring ger nämnden ut en tillhörande vägledning.

Bokföringsnämnden har i sin vägledning samlat de regler som bokföringsskyldiga har att följa för att uppfylla de delar av bokföringsskyldigheten i bokföringslagen som rör löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik.

Organisation

Myndigheten leds av en nämnd som består av elva ledamöter.[5] Vid nämnden finns ett kansli, som består av sju personer (juli 2008).[6] Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt nämnden enligt avtal mellan myndigheterna.[7]

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en redovisningskonsult eller önskar rådgivning.