Bokföringsnämnden - Vad är bokföringsnämnden? | Revisor24

Bokföringsnämnden - Vad är bokföringsnämnden?

Bokföringsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Finansdepartementet och har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.[1]

Innehåll

  • 1 Verksamhet
  • 2 Vägledande roll
  • 3 Organisation
  • 4 Källor
  • 5 Externa länkar

Verksamhet

Nämnden utarbetar allmänna råd inom sitt ansvarsområde.[2] Myndigheten ger ut vägledande publikationer om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.[3]

År 2007 var nettokostnaden för nämndens verksamhet cirka 8 miljoner kronor.[4]

Vägledande roll

Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige. I uppdraget ingår bl.a. att verka för enkla regler som är anpassade till användarnas behov. Förutom sina allmänna råd om bokföring ger nämnden ut en tillhörande vägledning.

Bokföringsnämnden har i sin vägledning samlat de regler som bokföringsskyldiga har att följa för att uppfylla de delar av bokföringsskyldigheten i bokföringslagen som rör löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik.

Organisation

Myndigheten leds av en nämnd som består av elva ledamöter.[5] Vid nämnden finns ett kansli, som består av sju personer (juli 2008).[6] Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt nämnden enligt avtal mellan myndigheterna.[7]

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en redovisningskonsult eller önskar rådgivning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Revisor förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.