Löpande bokföring enkla förklaringar på ekonomiska begrepp - Revisor24

Löpande bokföring

Bokföring löpande

Enligt god redovisningssed ska den löpande bokföringen föras i kronologisk ordning. Det innebär att kontanta in- och utbetalningar bokförs senast näst följande arbetsdag och alla affärshändelser som försäljning, inbetalningar och kostnader bokförs med verifikation i form av reseräkning, faktura eller kvitto sker i tidsordning.

Metoder löpande bokföring

Kontantmetod/bokslutsmetod innebär att bokföring sker datumet när utbetalning eller inbetalning sker.

Fakturametod innebär att bokföring sker på fakturadatum på ut- och ingående fakturor. Kundfordringar eller leverantörsskulder sker på datumet när pengarna kommer in eller ska betalas ut.

När ert företag är i kris utan bokföring och med oordnade verifikationer i en kasse kan Revisor24 hjälpa till.  Vår affärsidé är att erbjuda er – som av någon anledning har kommit efter med er bokförings- och redovisningsskyldighet – snabba insatser för att reparera bristerna.

Vårt arbete är avslutat när krisen i företaget är övervunnen. Vi hjälper er att lämna över det rekonstruerade företaget till ett redovisningsföretag som ni vill ha och som kan finnas nära er för att sköta den fortsatta löpande bokföringen och redovisningen.

Vår styrka är att vi är specialiserade på att gripa in i en svår situation – kanske till och med kaos – och hjälpa er att komma ur den. Oordning är inget vi är rädda för – tvärtom. Därför har vi effektiva och kostnadsadekvata rutiner och kan erbjuda ett rimligt pris.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill få hjälp med löpande bokföring eller önskar rådgivning.

Löpande bokföring – kursintroduktion med Maria Albanese

Synonymer till löpande

  • fortlöpande, oavbruten, sammanhängande, kontinuerlig, daglig, regelbunden; på löpande band i jämn ström, i rask följd, utan uppehåll