Löpande bokföring enkla förklaringar på ekonomiska begrepp - Revisor24

Löpande bokföring

Bokföring löpande

Enligt god redovisningssed ska den löpande bokföringen föras i kronologisk ordning. Det innebär att kontanta in- och utbetalningar bokförs senast näst följande arbetsdag och alla affärshändelser som försäljning, inbetalningar och kostnader bokförs med verifikation i form av reseräkning, faktura eller kvitto sker i tidsordning.

Metoder löpande bokföring

Kontantmetod/bokslutsmetod innebär att bokföring sker datumet när utbetalning eller inbetalning sker.

Fakturametod innebär att bokföring sker på fakturadatum på ut- och ingående fakturor. Kundfordringar eller leverantörsskulder sker på datumet när pengarna kommer in eller ska betalas ut

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill få hjälp med löpande bokföring eller önskar rådgivning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Revisor förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Löpande bokföring – kursintroduktion med Maria Albanese

Synonymer till löpande

  • fortlöpande, oavbruten, sammanhängande, kontinuerlig, daglig, regelbunden; på löpande band i jämn ström, i rask följd, utan uppehåll