Redovisningskurser Kurser i bokföring och redovisning - Revisor24

Onlinekurser Distansutbildning inom redovisningsekonomi | Revisor24

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill gå en Redovisningskurs.

Wikipedia information om Redovisning

Redovisning Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering. Detta uppnås bland annat genom att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen. All monetär ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle ska redovisas, inklusive varu- och tjänsteproduktion samt finansiell verksamhet. Alla företag och föreningar måste därför ha en ordnad bokföring, som avslutas med ett årsbokslut och fastställs på årsstämma. Med bokföring avses insamlandet av finansiell information medan sammanställandet av detta till exempelvis årsredovisningar kallas redovisning.

Wikipedia information om Kurs_(utbildning)

Kurs (utbildning) Uppslagsorden ”fortbildning” och ”vidareutbildning” leder hit. Se även studiedag.En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. En samling kurser som motsvarar ett läsår kallas för årskurs. En samling kurser som leder till en examen är ett utbildningsprogram. Kurser finns på olika nivåer inom utbildningsväsendet. Det kursbegrepp som används inom universitetsväsendet kallas universitetskurs.

Synonymer till redovisning

  • redogörelse, rapport, berättelse; bokföring, avräkning, specifikation, räkenskaper