Ekonomiutbildningar inom redovisning, bokslut och lön | Revisor24

Onlinekurser Distansutbildning inom redovisningsekonomi | Revisor24

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill gå en Ekonomiutbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Revisor förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Wikipedia information om Ekonomi

Ekonomi Ekonomi (från klassisk grekiska oikos, "hus" och nomos, "lag") är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Vi måste lära oss att hushålla med de resurser, de tillgångar som finns. Eftersom vi lever på ett begränsat klot finns det också begränsat med naturresurser. Det svenska ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi.

Wikipedia information om Kurs_(utbildning)

Kurs (utbildning) En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. En samling kurser som motsvarar ett läsår kallas för årskurs. En samling kurser som leder till en examen är ett utbildningsprogram. Kurser finns på olika nivåer inom utbildningsväsendet. Det kursbegrepp som används inom universitetsväsendet kallas universitetskurs.

Synonymer till bransch

  • affärsgren, yrkesgren, fack, verksamhetsområde, genre, gebit, gren, specialitet, industrigren, näringsgren, område, verksamhetsfält