Konkurs - Kronofogden - Revisor24

Konkurs - Kronofogden - Revisor24

Konkurs

När det gått så långt att ett företag inte längre kan betala sina skulder kan företaget gå eller sättas i konkurs. Konkurs innebär att en verksamhet som är på obestånd ska avvecklas under ordnade former.

Tanken med en konkurs är att alla tillgångar ska tas i anspråk och användas för att betala företagets skulder. När ett företag försätts i konkurs tillsätts en konkursförvaltare av tingsrätten.

Konkursförvaltarens uppdrag är att samla ihop företagets tillgångar och så långt dessa räcker betala konkurskostnader och sedan företagets skulder.

Ett företag som försätts i konkurs upphör att finnas till. Men om det finns en verksamhet kan den kanske räddas genom att vi tillsammans genomför rätt åtgärder innan en konkurs är ett faktum.

Det är viktigt att kunna arbeta snabbt och flexibelt i dessa lägen och att inte vänta för länge.

Vi hjälper dig att lägga upp en strategi och att genomföra den tillsammans med dig.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill förhindra företaget att gå i konkurs.

Så undviker du konkurs

Synonymer till konkurs

  • ekonomiskt sammanbrott, bankrutt, krasch, fallissemang, obestånd, cession, betalningsinställelse, ruin, insolvens, likvidation, konkis, kk; gå i konkurs göra konkurs, inställa betalningarna, gå överstyr, gå i putten, krascha, stupa, slå vantarna i bordet, stå på huvudet, konka, konkursa

Wikipedia information om Konkurs

Konkurs Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer. Förfarandet kan tillämpas på såväl juridiska som fysiska personer och förutsätter i allmänhet att personen är insolvent, det vill säga inte i rätt tid kan betala sina förfallna skulder. Konkursförfarande står dock inte till buds för stater och kommuner (de kan inte försättas i konkurs), utan fordringsägarnas fordringar får i allmänhet i stället skrivas ned eller helt avskrivas.