Ekonomistyrningskurs för dig som jobbar med ekonomi - Revisor24

Ekonomistyrningskurs för dig som jobbar med ekonomi | Revisor24

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill gå en Ekonomistyrningskurs.

1: Grundläggande ekonomistyrning

Wikipedia information om Ekonomistyrning

Ekonomistyrning Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka. Det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och åtgärder mot oväntade händelser, till exempel vid budgetuppföljning. De som arbetar med ekonomistyrning benämns ofta som controller.

Synonymer till kurs

  • undervisning, lärokurs, studiekurs, studieväg, linje, utbildning