Revisor Stockholm likvidation, bokföring, skatterådgivning, fakturering - Revisor24

Välkommen till Revisor24 din redovisningskonsult i Stockholm

Revisor24 har erfarna redovisningskonsulter i Stockholm som arbetar med allt från aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser och handelsbolag till den enskilda firman.

Vi hjälper dig och ditt företag att nå en större lönsamhet. Genom vår breda erfarenhet så kan vi också bistå dig inom en mängd olika områden inom ekonomi och redovisning. Vi arbetar nämligen inte enbart och primärt som revisor i Stockholm utan kan även ge dig vägledning och hjälp gällande dina affärsbeslut.

Välutbildad och erfaren personal

Kvalificerad rådgivning och hjälp med alla de steg inom redovisning som du behöver få stöd med.

Vi hjälper kunder i hela Stockholm

Vi vänder oss till dig oavsett om du representerar ett större aktiebolag eller en enskild firma.

En revisor ger tid och trygghet

Genom vårt stöd kan vi bidra till ökad lönsamhet och bättre förutsättningar för framtiden.

Hitta rätt redovisningskonsult i Stockholm

Hos oss arbetar redovisningskonsulter med lång och bred erfarenhet. Vi arbetar noggrant, professionellt och kvalitativt med fokus på våra kunders behov och förutsättningar.

Pris för bokföring och redovisningshjälp

Vad blir kostnaden för löpande redovisning och bokföring? Vi vet att pris är en viktig fråga både för dig som ska anlita en redovisningsbyrå för första gången – och dig på ett stort bolag som lika väl har en budget att förhålla dig till.

Genom att fylla i kontaktformuläret på vår sida och beskriva vad du behöver hjälp med så skickar vi tillbaka offerter från våra duktiga redovisningskonsulter till dig.

Hur blir man revisor?

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen.
Andra områden Revisor24 kan hjälpa till med i Stockholm:

Likvidation
Likvidation Stockholm innebär att aktiebolag avvecklas genom att tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder.

Hamnat på obestånd?
Obestånd Stockholm. Många kan känna oro då ens företag som kanske landat i en situation där man hamnar på obestånd.

Ekonomisk konsultation
Ekonomisk konsultation Stockholm. Fastna inte i siffror och svårtolkade regler, ta kontakt med oss i stället och få bästa rådgivning.

Skatterådgivning
Skatterådgivning Stockholm. Skatteregler är ofta krångliga. Hur tänker du kring skattefrågor i ditt företag? Ta hjälp av en skatterådgivare som hjälper dig betala rätt skatt.

Bokslut & årsredovisning
Bokslut Stockholm. Hur gör man årsredovisning? Ska jag välja K2 eller K3? Lär dig om bokslut, skatteberäkning, noter och fastställelseintyg.

Deklaration
Deklaration Stockholm är en årlig handling på hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Läs mer om deklaration här!

Bolagsbildning
Bolagsbildning Stockholm. Vid bildning av företag hjälper vi till med att upprätta handlingarna till bolagsverket och skattemyndigheterna.

Löpande bokföring
Löpande bokföring Stockholm är ett centralt begrepp inom redovisning som innebär att affärshändelser ska registreras löpande.

Lönehantering
Lönehantering Stockholm rör alla aspekter av lön och utbetalningar. Det är viktigt att arbetsgivaren har en pålitlig process för lönehantering.

Fakturering
Fakturering Stockholm är att skicka ut ett dokument, antingen fysiskt eller elektroniskt, med betalningskrav för varor eller tjänster till en kund.

Enskild firma
Starta Enskild firma Stockholm som även kallas för enskild näringsverksamhet, innebär att du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för ...

Redovisningsbyrå
Redovisningsbyrå Stockholm. Välj en auktoriserad, trygg & modern redovisningsbyrå i Stockholm. Vi erbjuder kompletta lösningar till alla företagstyper.

Offert revisor
Offert revisor Stockholm Lämna en förfrågan & ta in offerter från kvalitetssäkrade revisorer! Helt utan förpliktelser. Få offerter från proffs. Gratis offertförslag. Snabbt, enkelt och tryggt.

Konkurs
Konkurs Stockholm är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer.

Bokföring
Bokföring Stockholm är löpande redovisning av företags inkomster och utgifter. Alla företag måste registrera samtliga affärshändelser och varifrån de kommer.

Revision
Revision Stockholm är en beroende granskning och ett uttalande om information eller vissa förhållanden. Läs mer om revision här!

Lagerbolag
Lagerbolag Stockholm är ett vilande bolag som aktiveras med verksamhet av den som köper bolaget. Fördelen med att köpa ett färdigt lagerbolag är att verksamheten kan fungera direkt.

Aktiebolag
Aktiebolag Stockholm startas av en eller flera personer och delägarna, aktieägarna, har normalt sett inte ett personligt ansvar för företagets skulder.

Bokföringsprogram
bokföringsprogram där du enkelt kan bokföra dina kvitton direkt från mobilen. Faktureringsprogram och löneprogram ingår.

Visma Spcs
Visma bokföring leverantör av program för bokföring, lönehantering, fakturering och redovisning till småföretag och redovisningsbyråer. Välkommen!

Fortnox
Fortnox Sköt ditt företags ekonomi så enkelt som möjligt. Med Fortnox Bokföring och Fakturering är du rustad för att klara alla grundläggande uppgifter och krav.

Redovisningskonsult
Redovisningskonsult Stockholm är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Arbetsuppgifterna kan variera

Fakturera utan företag
Fakturera utan företag som privatperson Stockholm innebär att du betalar en viss procent till ett egenanställningsföretag för att sköta all fakturering.

Webshop
Webshop Stockholm. Köp Kontorsprodukter Online. Hos oss kan ni handla kontorsprodukter direkt online och få snabb leverans till arbetsplatsen.


Revisor i Stockholm

Obs!!! vi listar alla företag inte bara samarbetspartners.
  • Revisor likvidation, bokföring, skatterådgivning, fakturering - Revisor24

  MG Redovisningsservice

  • Revisor likvidation, bokföring, skatterådgivning, fakturering - Revisor24

  Lehavi Consulting AB

  • Revisor likvidation, bokföring, skatterådgivning, fakturering - Revisor24

  Lars Weibull AB

  • Revisor likvidation, bokföring, skatterådgivning, fakturering - Revisor24

  Oden Ekonomikonsult Handelsbolag

  • Revisor likvidation, bokföring, skatterådgivning, fakturering - Revisor24

  Y Revision AB

Synonymer till revisor
räkenskapsgranskare, granskningsman, kontrollant

Wikipedia information om Godkänd_revisor

Godkänd revisor Godkänd revisor är en titel som tidigare utfärdades av Revisorsnämnden till person som uppfyllde kraven i Revisorslag 4§ (se nedan lista). 2013 förenklades regelverket genom att man tog bort titeln "Godkänd revisor". Den 1 juni 2013 trädde ändringarna i kraft i revisorslagen och examinerade godkända revisorer blev per automatik auktoriserade. https://web.archive.org/web/20161115193723/http://www.revisorsnamnden.se/rn/startsida/nyheter_startsida/andringar_av_revisorslagen_antagna.html Yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet Det vill säga vara anställd av eller driva revisionsbyråVara bosatt i Sverige, EES eller i SchweizVarken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt föräldrabalken, vara förbjuden att vara ekonomiskt eller juridiskt biträdeHa den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet Utbildningskravet är definierat i detalj och omfattar bland annat krav på högskoleexamen i företagsekonomi med studier i redovisning, skatterätt, statistik, associationsrätt med mera Krav på minst tre års erfarenhet av arbete på revisionsbyrå under svensk handledning. Kravet är därmed lägre än för Auktoriserad revisor.Ha avlagt Revisorsexamen efter avklarat prov som konstrueras av Revisorsnämnden Ytterligare ett prov, Högre revisorsexamen, krävs för att bli auktoriserad revisor.Vara redbar och i övrigt lämpligGodkännande av revisorer meddelas av Revisorsnämnden för fem år i taget. För att inneha godkännande måste man vara yrkesverksam som revisor. Inför varje ny femårsperiod gör revisorsnämnden en kontroll av revisorns yrkesverksamhet och redbarhet. Godkänd revisor kan väljas till revisor av bolagsstämma eller föreningsstämma. Det finns vissa begränsningar för en Godkänd revisor med avseende på vilken typ av organisationer som revisorn kan åta sig ett revisionsuppdrag i. Exempelvis finns krav på minst en auktoriserad revisor i finansiella företag, det vill säga sådana som står under tillsyn från Finansinspektionen. Utöver Revisorslagen regleras en Godkänd revisors verksamhet i bland annat Aktiebolagslagen. Utöver lagar vägleds revisorn av God revisorssed och God revisionssed. Kraven för erhållandet av titeln Godkänd revisor är lägre än för att erhålla titeln Auktoriserad revisor, både vad gäller utbildning, yrkeserfarenhet och provskrivning. Båda titlarna är skyddade. Revisor som inte är auktoriserad eller godkänd kallas lekmannarevisor.

Wikipedia information om Stockholm

Stockholm Stockholm är Sveriges huvudstad samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum. Staden ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Södermanland och Uppland. Staden är världens femte nordligaste huvudstad bland självständiga stater. Stockholm är Sveriges största tätort med ett invånarantal som år 2015 uppmättes till 1 515 017 invånare.Stockholm började etableras 1187, enligt Visbyfranciskanernas bok, till följd av att Svearikets dåvarande huvudort, Sigtuna, härjades av balter samma år. Traditionellt brukar Birger jarl (cirka 1210–1266) räknas som stadens grundare 1252, i enlighet med skyddsbrevet för Fogdö kloster och Erikskrönikan. Närliggande norrut fanns en liten by, Väsby, vid motsvarande dagens Hötorget. Ortens ur försvars- och handelssynpunkt strategiska placering vid sjön Mälarens utlopp i Östersjön, avgränsande landskapen Uppland och Södermanland, avgjorde Stockholms tillkomst och ökande betydelse. Bebyggelsen ökade under 1200-talet på Stadsholmen, Helgeandsholmen och Kidaskär, sedermera Gråbrödraholmen, i dag känd som Riddarholmen. Handel med och inflyttning av tyska handelsmän bidrog till utvecklingen och förbindelser med kyrkan och Hansaförbundet. Den växande köpstaden fick snart en egen kyrka, Sankt Nicolai kyrka, i dag känd som Storkyrkan, samt egen församling utbruten ur Solna församling cirka 1260. Slott, franciskankloster, klarissakloster och dominikankonvent uppfördes, gynnade av bland annat Birger jarl och kung Magnus Ladulås (cirka 1240–1290), samt även stegvis stadsmurar. Alltsedan staden fick stadsprivilegier 1436 är Stockholm rikets största och viktigaste. Statusen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad befästes formellt genom 1634 års regeringsform, då kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning samlades till staden. I den östligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika, sammanhängande skärgårdar. År 1998 utnämndes Stockholms kommun till Europas kulturhuvudstad. År 2010 var staden Europas miljöhuvudstad. Stockholm används främst i betydelsen bebyggelsen inom Stockholms kommun (Stockholms stad). Namnet används även för tätorten och ett ännu större område kallat Storstockholm. Ytterligare andra användningar av namnet är för enbart delen Stockholms innerstad och för länet.

Anlita en professionell revisor i Stockholm


  Har du ett företag?

  Vi förmedlar massor med jobb varje dag!

  Anslut ditt företag idag!

  Din revisor i Stockholm

  Vi verifiera bokföringen i företag,  organisation, förening eller myndighet.

  Behöver du kvalificerad revision i Stockholm i Stockholm?

  Revisorer i närheten av Stockholm

  Revisor Stockholm

  Hitta Revisor24 i din stad

  Vi är en revisor i Stockholm som kan hjälpa dig

  Behöver du och ditt företag hjälp av en revisor i Stockholm? Ta då kontakt med oss så ska vi se till att du får den hjälp du behöver.

  Tips på bra auktoriserade revisorer i Stockholm

  Auktoriserad Revisor i Stockholm. Totalt finns det 439 auktoriserade revisorer i Stockholm och många av dessa har lång erfarenhet av revision och att göra …

  Revisor i Stockholm | Stora och små företag | Boka möte idag

  Söker du en revisor i Stockholm? Vi på Revideco är en fullservicebyrå med erfarenhet av ägarledda bolag, föreningar & internationella koncerner. Ta kontakt.

  Revisor i Stockholm: Vi förmedlar revisorer – Ageras

  Finn revisorer i Stockholm med Ageras – en gratis förmedlingstjänst. Vi samlar in offerter från revisorer i Stockholm, som matchar dina behov ooch …

  Revisor Stockholm – Din moderna revisionsbyrå – WeAudit

  Revisor i Stockholm. På Vasagatan mitt i vår vackra huvudstad ligger vårt Stockholmskontor. Här hittar ni er revisionsbyrå i Stockholm.

  Revisor Stockholm: de 10 bästa revisorerna 2022

  Letar du efter en revisor i Stockholm? I den här artikeln finns det många kompetenta och auktoriserade revisorer du kan välja mellan.

  Revisor | 21 lediga jobb Stockholm | Ledigajobb.se

  Revisor Stockholm. 21 lediga jobb. Sök bland 208 lediga jobb som Revisor. Heltid · Deltid · Corporate Senior Auditor (666088). Spara. Ericsson AB, Revisor.

  Auktoriserad Revisor Stockholm | Företag | eniro.se

  Auktoriserad Revisor Stockholm – bokföring, revisor, löpande bokföring, ekonomiska tjänster, skatteärenden, revisionsbyråer, revisioner, revision, …

  Revisor Stockholm småföretag – [email protected]

  På Advertus Revision ser vi till att ni får en bra revisor Stockholm småföretag. Advertus revision är med i ”Far” det är branschorganisationen för revisorer och …

  Revisor Stockholm likvidation, bokföring, skatterådgivning …

  Revisor24 har erfarna revisorer i Stockholm som arbetar med allt från aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser och …